Tìm người thân

MS10778: Y Thị Thuý tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Chị Y Thị Thúy rất mong tìm họ hàng bên nội, mất liên lạc từ năm 1977.

Cha chị Thúy là ông Y Toại, sinh khoảng năm 1939, là người dân tộc Ê- Đê. Năm 1954, ông Toại tập kết ra Bắc, công tác tại Yên Bái. Trong thời gian này, ông lập gia đình và ở lại đây lập nghiệp.

Năm 1977, ông Toại qua đời đột ngột mà không cho vợ con biết thông tin gì về người thân ở quê.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *