Đăng ký tìm người thân

A. Thông tin người đăng ký

B. Thông tin người thất lạc

C. Hoàn cảnh thất lạc

D. Tìm kiếm

E. Ảnh/tài liệu kèm theo

Thêm file

F. Cam kết

Tôi xin cam kết nguyện vọng gặp lại người thân là tha thiết, chính đáng. Tôi cam kết cung cấp đầy đủ và chi tiết tất cả tư liệu có liên quan đến người cần tìm, cũng như hình ảnh, thông tin cá nhân của tôi cho chương trình theo bản đăng ký gửi kèm. Tôi đồng ý để chương trình được sử dụng những hình ảnh, thông tin cá nhân và tư liệu nói trên vào những mục đích tìm kiếm và giới thiệu, cụ thể như đăng tin trên báo, phát trên đài phát thanh, truyền hình, trên mạng internet. Tôi ý thức rằng quá trình tìm kiếm là lâu dài và khó khăn, có thể không đạt kết quả mong muốn. Tôi ( và gia đình ) cam kết chủ động tham gia các buổi ghi hình khi có lời mời, nhằm mục đích tìm ra thân nhân nhanh chóng hơn, hoặc để được đoàn tụ với thân nhân trên truyền hình.

(*) Để hoàn tất việc đăng ký với Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly… Anh / Chị hãy in bản đăng ký này (hoặc viết lại bằng thư tay), ký tên, gửi về: Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TP.HCM