Tìm người thân

MS10778 : Y Thị Thúy tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Y Toại

Năm thất lạc: 1977

Chị Y Thị Thúy đăng ký tìm họ hàng bên nội.

Bố chị Y Thị Thúy là ông Y Toại, người dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Trước năm 1973, ông Y Toại tập kết ra Bắc, đóng quân tại Yên Bái. Tại đây, ông Y Toại lập gia đình với người phụ nữ địa phương, và sinh con gái Y Thị Thúy. Năm 1977, ông Y Toại qua đời. Nay chị Thúy mong muốn tìm lại họ hàng bên nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *