Tìm người thân

MS14489: Y Bul Mlô tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Anh Y Bul Mlô

Anh Y Bul Mlô tha thiết tìm gia đình. Thất lạc năm 1975 tại Đắk Lắk.

Năm 1975, anh Y Bul Mlô và chị H Bhă Mlô thất lạc cha mẹ. Sau đó, hai anh em được bộ đội đưa về Đắk Lắk cho một gia đình nhận nuôi và đặt tên anh là Y Bul Mlô và chị là H Bhă Mlô. Anh Y Bul Mlô khi đó còn nhỏ nên không nhớ thông tin về gia đình.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *