Tìm người thân

MS14575 : Vương Thị Thanh tìm con Vương Thanh Hùng

Họ và tên: Vương Thanh Hùng

Tên mẹ: Vương Thị Thanh

Năm thất lạc: 1975

Bà Vương Thị Thanh

Bà Vương Thị Thanh đăng ký tìm con Vương Thanh Hùng, sinh năm 1970 tại Nha Trang.

Năm 1975, do hoàn cảnh khó khăn nên bà Vương Thị Thanh mang con trai là anh Vương Thanh Hùng, là con lai gửi vào cô nhi viện nhà thờ Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn nhờ nuôi giúp. Một tháng sau, bà Thanh quay lại đón con nhưng không gặp, và được biết trẻ em trong cô nhi viện một phần được đưa đi nước ngoài, một phần được đưa qua cô nhi viện Gò Vấp. Bà Thanh đến cô nhi viện Gò Vấp nhưng không có thông tin, rồi bặt tin anh Hùng đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]