Tìm người thân

MS15607 : Vương Thị Tham Lâm tìm dòng họ ngoại

Họ và tên: Tạ Thị Nụ, tức Vịch

Năm thất lạc: 1947

Chị Vương Thị Thanh Lâm đăng ký tìm dòng họ bên ngoại.

Bà Tạ Thị Nụ, tức Vịch

Mẹ chị Vương Thị Thanh Lâm là bà Tạ Thị Nụ. Bà Nụ nhớ tên lúc nhỏ là Vịch, sinh khoảng năm 1939. Chị gái là bà Vích và em gái tên Vình. Năm 1945, cuộc sống khó khăn, bố đưa bà Vịch ra bến ca nô đi tìm người cho làm con nuôi. Khi đến Hà Nội, bố để bà Vịch ở lại nhà bà bán bún ở chợ Cửa Nam làm con nuôi. Năm 1947, bố bà Vịch quay lại tìm nhưng gia đình nuôi không cho gặp, bố bà bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]