Tìm người thân

MS14862: Vương Mạnh Hùng tìm gia đình

Họ và tên: Vương Mạnh Hùng

Năm thất lạc: 1968

Anh Vương Mạnh Hùng

Trong ảnh là ông Vương Mạnh Hùng mong tìm gia đình. Theo thông tin từ mẹ nuôi, là bà Trần Thị Hân kể lại, tháng 3/1968, bà Hân đến bệnh viện 108 tại Hà Nội xin một bé trai được 3 tháng tuổi về nuôi.

Nay anh Vương Mạnh Hùng mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]