Tìm người thân

MS13083: Vương Đình Sửu tìm anh Vương Đình Tương

Họ và tên: Vương Đình Tương

Năm sinh: 1920

Năm thất lạc: 1930

Ông Vương Đình Sửu mong biết tin anh Vương Đình Tương, sinh năm 1920, cùng con cháu của ông. Bỏ nhà đi từ Nghệ An năm 1930.

Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa nên ông Tương và em gái đến sống với gia đình chú ruột là Vương Đình Cửu. Nhà chú cũng khó khăn nên hai anh em thường đi ăn xin ở chợ. Trong một lần đi xin ăn, ông Tương leo lên xe nhà binh của Pháp rồi đi mất. Một thời gia sau, cụ Cửu tìm thấy ông ở trại lính Phú Diễn, nhưng ông không theo chú về mà bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]