Tìm người thân

MS12082: Vũ Xuân Thựng tìm con

Họ và tên: không biết tên

Năm sinh: 1968 - 1969

Quê quán: Quảng Bình

Tên cha: Vũ Xuân Thựng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Khê

Năm thất lạc: 1968

Ảnh ông Thựng

Ông Vũ Xuân Thựng đăng ký tìm con, sinh năm 1969, tại Quảng Bình. Mẹ là bà Nguyễn Thị Khê. các cậu Nguyễn Văn Lang, Nguyễn Văn Quý và dì Nguyễn Thị Hương.

Năm 1966, ông Thựng là thiếu úy Hải quân, đóng quân tại Quảng Trị. Năm 1968, ông Thựng bị thương và được đều trị tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Trong thời gian này, ông ở tại nhà ông Nguyễn Văn Quý và chung sống với em gái ông Quý là bà Nguyễn Thị Khê.

Cuối năm 1968, khi bà Khê có thai thì ông Thựng được lệnh hành quân vào Nam, rồi bặt tin mẹ con bà Khê đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]