Tìm người thân

MS19273: Vũ Văn Minh tìm cô Nguyễn Thị Bích

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

Năm sinh: Khoảng 1971

Năm thất lạc: 1975

Anh Vũ Văn Minh đăng ký tìm cô Nguyễn Thị Bích, thường gọi là Mười, sinh khoảng năm 1971. Mẹ tên là Nguyễn Thị Quyết. Trên bà là các anh Nguyễn Vinh Trầm, Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Vinh Tây.

Khoảng ngày 22/4/1975, gia đình xuống tàu đi sơ tán từ Quy Nhơn ra Phú Quốc. Khi đến Phú Quốc thì bà Bích bị thất lạc rồi bặt tin đến nay.Khi thất lạc, bà Bích khoảng 4 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *