Tìm người thân

MS15489: Vũ Văn Cường tìm chị Vũ Thị Sâm

Họ và tên: Vũ Thị Sâm

Tên cha: Vũ Văn Nhỡ

Tên mẹ: Lại Thị Thục

Năm thất lạc: 1945

Ông Vũ Văn Cường đăng ký tìm chị Vũ Thị Sâm, sinh khoảng năm 1935, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Vũ Văn Nhỡ và Lại Thị Thục. Các em là Đạo, Lý, Cương và Cường.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, cụ Hiển, là bác bà Sâm, dẫn bà Sâm và chị Lớn cho đi làm con nuôi tại chợ Mơ, Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]