Tìm người thân

MS9980: Vũ Văn Côn tìm bác Vũ Viết Tần

Họ và tên: Vũ Viết Tần

Tên cha: Vũ Viết Khung

Tên anh-chị-em: Vũ Thị Rụt, Vũ Viết Tảo, Vũ Thị Rốt

Năm thất lạc: 1972

Gia đình tại Nam Định rất mong tìm ông Vũ Viết Tần, sinh khoảng năm 1920. Ông Tần là con trai cả của cụ Vũ Viết Khung. Các em của ông là Rụt, Tảo và Rốt.

Khoảng năm 1937-1938, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Tần cùng 2 người trong làng là Kiếm và Phút vào miền Nam làm mộ phu. Năm 1960, gia đình nhận được 3 lá thư của ông Tần gửi từ Phú Quốc, nhưng thư hồi âm cho ông đều bị trả lại. Sau giải phóng, hai ông Kiếm và Phút trở về quê cho biết đã mất liên lạc với ông Tần từ năm 1972, chỉ biết ông Tần lấy vợ là người Huế.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *