Tìm người thân

MS3461: Vũ Văn Chi tim chị Vũ Thị Lạp và em Vũ Thị Phao

Họ và tên: Vũ Thị Lạp và Vũ Thị Phao

Năm sinh: 1930/1940

Tên cha: Vũ Văn Cận

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kẽm

Năm thất lạc: 1945

Ông Vũ Văn Chi

Ông Vũ Văn Chi

Trong ảnh là ông Vũ Văn Chi đăng ký tìm chị gái Vũ Thị Lạp, sinh năm 1930 cùng em gái là Vũ Thị Phao, sinh năm 1940, tại Hải Dương. Cha mẹ là hai cụ Vũ Văn Cận và Nguyễn Thị Kẽm.

Năm 1945, khó khăn đói kém, gia đình đành cho bà Lạp cho một người buôn gạch trên sông tại Hải Dương. Còn bà Phao thì được một bác sĩ người Pháp, lấy vợ là người Việt Nam, làm việc tại Bệnh viện Hải Dương nhận về làm con nuôi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *