Tìm người thân

MS7057: Vũ Thị Tuy tìm em gái Vũ Thị Tình

Họ và tên: Vũ Thị Tình

Năm sinh: 1967

Quê quán: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.

Tên cha: Vũ Văn Phiên

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tố

Năm thất lạc: 1998

Chị Vũ Thị Tuy

Chị Vũ Thị Tuy

Chị Vũ Thị Tuy rất mong tìm lại em gái Vũ Thị Tình, bỏ nhà đi vào năm 1998.

Chị Tình sinh năm 1967 tại Bắc Ninh, thân sinh là ông Vũ Văn Phiên và bà Nguyễn Thị Tố. Chị Tình có năm anh, chị gồm Tăng, Tân, Tựu, Túy, và Tuy. Vào năm 1997, chị Tình bị dụ dỗ bỏ nhà đi bán thuốc lá, nhưng may mắn được gia đình tìm được và đưa về nhà.

Đến ngày 18/4/1998, chị Tình tiếp tục bỏ nhà đi và bặt tin cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *