Tìm người thân

MS19083: Vũ Thị Tính tìm em Trâu và Trinh

Họ và tên: Tìm hai em

Tên mẹ: Vũ Thị Quy

Năm thất lạc: 1954

Bà Vũ Thị Tính sinh năm 1934 mong tìm hai em cùng mẹ khác cha là Trâu và Trinh. Mẹ là cụ Vũ Thị Quy
 
Sau khi ba bà Tính mất, cụ Quy đi bước nữa với cụ Vị rồi sinh được 2 người con là Trâu và Trinh. Không rõ năm nào, cụ Vị bị nghi hoạt động cách mạng nên bị giam tại Nam Lạng. Cũng trong thời gian đó, cụ Quy lâm bệnh nặng rồi qua đời. Năm 1954, cụ Vị trở về rồi đưa hai con đi đâu không rõ.
 
Đến năm 1961, một trong hai người con của cụ Vị đã về Nam Định tìm bà ngoại và dì để nhờ xin việc làm nhưng không được nên bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *