Tìm người thân

MS13140: Vũ Thị Thơm tìm cô Nguyễn Thị Hồ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồ

Năm sinh: 1934

Năm thất lạc: 1954

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Hồ, sinh năm 1934. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Lình và Đỗ Thị Sen. Quê Phú Thọ. Năm 1954, bà Hồ di cư vào Tây Ninh sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]