Tìm người thân

MS12107: Vũ Thị Nắng tìm em Vũ Thị Thành

Họ và tên: Vũ Thị Thành

Năm sinh: 1962

Tên cha: Vũ Văn Cho

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dựa

Năm thất lạc: 1963

Bà Vũ Thị Nắng đăng ký tìm em Vũ Thị Thành, sinh năm 1962, tại Hải Dương. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi một gia đình tại Hà Nội năm 1963 rồi bặt tin đến nay.

Hai cụ Vũ Văn Cho và Nguyễn Thị Dựa sinh được 6 người con là Dính, Gió, Nắng, Mưa, Rét và Thành. Gia đình sinh sống tại Hải Dương. Cụ Cho làm nghề thầy thuốc. Năm 1963, cụ Cho mất, cụ Dựa đành cho con gái út là Vũ Thị Thành khi đó mới được 7 tháng tuổi làm con nuôi một gia đình ở Hà Nội rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *