Tìm người thân

MS15103: Vũ Thị Lam tìm vợ con anh trai Vũ Đình Thính

Họ và tên: Đào Thị Bòng và Vũ Mĩ Tú

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Bà Vũ Thị Lam đăng ký tìm chị dâu Đào Thị Bòng và cháu Vũ Mĩ Tú. Chồng là ông Vũ Đình Thính. Ông Vũ Đình Thính, sinh năm 1917, quê Hà Nam.

Năm 1934, ông Thính thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng ở các tỉnh miền Nam. Tại đây, ông Thính lập gia đình với bà Đào Thị Bòng và sinh con gái Vũ Mĩ Tú. Sau năm 1975, gia đình vào Nam tìm thì được biết trước đây ông Thính tham gia đội Biệt động Sài Gòn. Sau đó, ông bị bắt rồi mất trong tù, rồi bặt tin vợ, con ông Thính tới nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]