Tìm người thân

MS10553 : Vũ Thị Kim Phụng tìm bác gái

Họ và tên: Bác gái không rõ tên

Tên anh-chị-em: Vũ Thị Ngọ

Năm thất lạc: 1945

Bà Vũ Thị Ngọ lúc trẻ

Chị Vũ Thị Kim Phụng mong biết tin bác gái, sinh năm 1945. Quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Vũ Văn Quý và Trần Thị Cống. Chị gái Vũ Thị Ngọ.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn nên sau khi sinh con gái được 10 ngày, cụ Trần Thị Cống mang gởi vào nhà thờ Trình Xuyên nhờ các sơ nuôi dưỡng. Sau đó, gia đình đến đón về thì được nhà thờ cho biết đã được người khác nhận nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *