Tìm người thân

MS22960: Vũ Thị Kim Loan tìm gia đình

Họ và tên: Vũ Thị Kim Loan tìm gia đình

Năm thất lạc: 1971

Chị Vũ Thị Kim Loan

Chị Vũ Thị Kim Loan, sinh năm 1971, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Huỳnh Thị Tiết kể lại. Năm 1971, bà Tiết đến nhà hộ sinh Bác Ái tại Buôn Mê Thuột nhận một bé gái sơ sinh làm con nuôi. Nay, chị Vũ Thị Kim Loan muốn tìm lại gia đình của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *