Tìm người thân

MS15450: Vũ Thị Hường tìm con Nguyễn Hoài Nam

Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Tên mẹ: Vũ Thị Hường

Năm thất lạc: 1983

Bà Vũ Thị Hường

Bà Vũ Thị Hường đăng ký tìm con Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1978, quê Thanh Hóa.

Trước năm 1983, bà Vũ Thị Hường cùng con trai tên Nguyễn Hoài Nam sống nhờ nhà anh trai bà Hường là ông Huệ ở Hà Nội. Năm 1983, bà Hường đi Thanh Hóa đi lấy hàng, khi về thì được tin anh Nam đã bị lạc. Sau này có tin anh Nam được nhận nuôi ở Gia Lâm, Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *