Tìm người thân

MS13552: Vũ Thị Hợi tìm bạn Nguyễn Đức Bé

Họ và tên: Nguyễn Đức Bé

Năm sinh: Khoảng 1942

Năm thất lạc: 1968

Bà Vũ Thị Hợi rất mong gặp lại bạn là ông Nguyễn Đức Bé, sinh khoảng năm 1942.

Trước năm 1966, ông Bé và bà Hợi cùng công tác ở nông trường sông Cầu, Thái Nguyên. Sau đó, ông Bé chuyển công tác về Cục Qui hoạch của Bộ Nông trường Hà Nội. Năm 1968, ông Bé lại chuyển sang Phòng Bản đồ cũng thuộc Bộ Nông trường Hà Nội rồi mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]