Tìm người thân

MS13847: Vũ Thị Hậu tìm con Trần Thị Huế

Họ và tên: Trần Thị Huế

Năm sinh: 1982

Năm thất lạc: 1998

Ảnh chị Huế

Bà Vũ Thị Hậu đăng ký tìm con Trần Thị Huế, sinh năm 1982, tại Thái Bình. Bỏ nhà đi năm 1998.

Chị sống với mẹ là Vũ Thị Hậu và em gái là Trần Thị Thủy. Khi lớn lên, chị Huế đi nấu cơm, giặt quần áo thuê ở gần nhà. Ngày 02/09/1998, chị Huế đi làm rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *