Tìm người thân

MS10192: Vũ Thị Giành tìm cha Vũ Văn Để

Họ và tên: Vũ Văn Để

Tên cha: Vũ Văn Sang

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nghiệp

Năm thất lạc: 29/11/1968

Chị Vũ Thị Giành

Chị Vũ Thị Giành

Chị Vũ Thị Giành mong biết tin cha Vũ Văn Để, sinh năm 1932, quê Hải Hưng. Ông Để có tật nói ngọng, chân cao chân thấp.

Ông Để là con cả trong gia đình, dưới ông là các em là Dịch, Dùng, Cư và Giỏi. Lớn lên, ông theo cha học nghề mộc rồi kết hôn với bà Trần Thị Sắn. Ông bà sinh được ba người con nhưng chỉ còn lại con gái là chị Giành.

Ngày 29/11/1968, khi đi làm về, ông Để cãi nhau với người anh em họ rồi bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *