Tìm người thân

MS15953 : Vũ Thị Anh Đào tìm em trai

Họ và tên: em trai lai Mỹ đen

Năm thất lạc: 1971

Chị Vũ Thị Anh Đào

Chị Vũ Thị Anh Đào đăng ký tìm em trai lai Mỹ đen, sinh năm 1971 tại Đồng Nai. Mẹ là bà Phạm Thị Hồng.

Trước năm 1971, bà Phạm Thị Hồng làm việc trong sở Mỹ tại Biên Hòa. Năm 1971, bà Hồng sinh con trai lai Mỹ đen. Sau khi sinh con, bà Hồng mang con trai gởi vào cô nhi viện, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *