Tìm người thân

MS15406 : Vũ Thế Thiềng tìm chị Vũ Thị Đông

Họ và tên: Vũ Thị Đông

Tên cha: Vũ Thế Như

Tên mẹ: Phạm Thị Nhất

Tên anh-chị-em: Thiềng, Ất và Tẹo

Năm thất lạc: 1954

Ông Vũ Thế Thiềng đăng ký tìm chị Vũ Thị Đông, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Vũ Thế Như và Phạm Thị Nhất. Các em là Thiềng, Ất và Tẹo.

Trước năm 1954, bà Vũ Thị Đông làm du kích địa phương. Năm 1954, bà Đông bỏ nhà đi. Gia đình đi tìm thì được biết bà Đông đi theo một người làm việc tại bốt Thái Bình, quê ở Hải Dương, rồi bặt tin tới nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]