Tìm người thân

MS19297: Vũ Sỹ Sáu tìm anh Vũ Sỹ Ngữ

Họ và tên: Vũ Sỹ Ngữ

Năm sinh: Khoảng 1934

Quê quán: Bắc Ninh

Tên cha: Vũ Sỹ Nhận

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hai

Tên anh-chị-em: Vũ Sỹ Hứa, Vũ Sỹ Nghị, Vũ Sỹ Vỵ, Vũ Sỹ Ngũ, Vũ Sỹ Sáu

Năm thất lạc: Khoảng 1950

Vu Sy Sau

Ông Vũ Sỹ Sáu

Ông Vũ Sỹ Sáu mong tìm anh Vũ Sỹ Ngữ, sinh khoảng 1934, tại Bắc Ninh. Thân hai là các cụ Vũ Sỹ Nhận và Nguyễn Thị Hai.

Ông Ngữ sinh ra trong gia đình đông con tại Bắc Ninh. Các anh chị em là Hứa, Nghị, Vỵ, Ngũ và Sáu. Từ nhỏ ông Ngữ đã rất thông minh nên sau khi học xong tiểu học ông đã thạo tiếng Pháp. Năm 1950, ông được đưa sang Pháp làm thông ngôn. Trước khi đi, ông có gửi cho mẹ một hộp đường phèn dặn mẹ cho các em. Năm 1958, gia đình có nhận được thư của ông Ngữ gửi về cho biết mình đang ở Sài Gòn. Đến năm 1975 thì bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]