Tìm người thân

MS13118 : Vũ Quý Bình tìm bác Nguyễn Thiên Xung

Họ và tên: Nguyễn Thiên Xung

Năm sinh: 1924

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Gái

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Thiên Xung, sinh khoảng năm 1924, tại Thái Bình, cùng con cháu của ông. Mất liên lạc khi đi sơ tán năm 1945.

Bố mẹ mất sớm, ông Xung sống cùng 2 em là Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Thiên Túc, tại Kiến Xương, Thái Bình. Năm 1945, ông Xung cùng hai em đi sơ tán đến huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái. Khi đi đến Bắc Thái thì 3 anh em thất lạc nhau do người đi sơ tán quá đông. Kể từ ngày đó, bà Gái không biết tin tức gì về anh và em của mình.

Sau này, bà Gái đi tìm thì nghe nói ông Xung đã về Hải Phòng còn ông Túc đã mất trong nạn đói.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]