Tìm người thân

MS15999: Vũ Quang Trung tìm dòng họ ngoại

Họ và tên: Nguyễn Thị Chính

Tên cha: Nguyễn Văn Tích

Tên mẹ: Lê Thị Hai

Năm thất lạc: 1966

Anh Vũ Quang Trung

Anh Vũ Quang Trung đăng ký tìm dòng họ bên ngoại.

Mẹ anh Vũ Quang Trung là bà Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1938, quê Bắc Ninh. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Tích và bà Lê Thị Hai. Năm 1966, bà Chính sinh con trai, đặt tên là Vũ Quang Trung. Vợ chồng bà Chính mất sớm, nên anh Trung được họ hàng bên nội nuôi dưỡng. Nay anh Trung mong muốn tìm được dòng họ bên ngoại.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *