Tìm người thân

MS194: Vũ Ngọc Cường tìm chú là Vũ Ngọc Cận

Họ và tên: Vũ Ngọc Cận

Cháu Vũ Ngọc Cường tìm chú Vũ Ngọc Cận, sinh khoảng năm 1918, có người anh là Vũ Ngọc Thăng, quê gốc ở làng Khoai, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Không rõ năm nào, cụ sang Thái Lan sinh sống. Tháng 12/1966, cụ Cận gửi thư về cho gia đình từ địa chỉ 15/3 Prachoom Lane Suravong, Bangkok. Trong thư cụ cho biết có 5 người con là Thái, Thận, Hùng, Nhật Bản, Kim Vân. Khi đó, cụ Cận cũng cho biết con trai tên Thận sắp đi du học ở Úc, và một người con gái học rất giỏi đã đỗ đầu vào trường Cao đẳng của chính phủ Thái. Kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì vể cụ Cận nữa.

Ông Cẩn và gia đình

Ông Cẩn và gia đình

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]