Tìm người thân

MS3127: Chị Cận tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng năm 1965 hay 1967

Người phụ nữ trong tấm ảnh này có tên lúc nhỏ là Cận, bị thất lạc gia đình vào khoảng năm 1966-1967.

 

Bà Cận năm 16 tuổi

Bà Cận năm 16 tuổi

Chị Cận sinh khoảng năm 1955, trước đây gia đình chị sống trong ấp chiến lược, từ nhà đến Kon Tum mất khoảng 1 ngày đi bộ, phải đi qua cầu  Nam Châm và cầu Hàm Rồng. Chị nhớ ba tên Lý, mẹ tên Dận làm nghề giã gạo thuê. Chị Cận có hai người em, trong đó em trai tên Nui còn người kia mất lúc nhỏ. Bên nội có chú tên Lía, ông có bốn người con tên là Lục, Quân, Loan và Tròn.

Khoảng năm 1966-1967,  gia đình chị chạy loạn vào Pleiku, tạm cư gần một trại lính. Khi đó, mẹ chị đang nuôi ba trong bệnh viện nên đã gửi chị cho Đại úy Tòng, có vợ là bà Lê. Sau đó, chị được đưa về Sài Gòn sống với mẹ của bà Lê. Từ đó đến nay chị không còn tin tức gì của ba mẹ và em trai nữa.

Bà Cận hiện nay

Bà Cận hiện nay

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *