Tìm người thân

MS13155 : Vũ Mạnh Kiên tìm mẹ Vũ Thị Do

Họ và tên: Vũ Thị Do

Năm sinh: 1920

Năm thất lạc: 1964

Ảnh ông Kiên

Ông Vũ Mạnh Kiên mong biết tin mẹ là Vũ Thị Do, sinh khoảng năm 1920, quê Yên Mô, Ninh Bình.

Cụ Vũ Lạp sang Lào làm ăn rồi chung sống với cụ Vũ Thị Do. Cuối năm 1940, cụ Do, cùng con trai là ông Kiên theo cụ Lạp về Việt Nam để xin phép bố mẹ cho kết hôn, nhưng không được gia đình đồng ý vì cụ Do theo đạo Thiên Chúa. Lúc này, ông Kiên bị ông bà nội giữ lại không cho đi theo mẹ.

Sau đó, cụ Do sang Lào sinh sống. Năm 1964, cụ Do gửi thư về thăm gia đình. Trong thư cụ cho biết mình đã lấy chồng tên là Ngô Hữu Chương, quê Thanh Hóa. Hai cụ sinh được 9 người con. Con gái đầu tên là Ngô Thị Lạc. Sau đó, cụ Do lại cùng chồng con sang Thái sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]