Tìm người thân

MS1350: Vũ Luân tìm chú tên Chù

Họ và tên: Chú tên Chù

Năm sinh: Khoảng 1918

Tên cha: Lý Cự

Năm thất lạc: 1945

Anh Vũ Luân mong muốn tìm chú Chù, sinh khoảng năm 1918, tại Bắc Ninh. Ông Chù có các anh em là Cần, Kiệm, Nghênh, Ước, Kết, Đức, và Tuy.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, ông Chù vào Nam làm đồn điền cao su rồi mất liên lạc với gia đình. Có người cùng làng cho biết ông Chù đã lập gia đình và có 6 người con, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Gia đình cũng nhờ nhiều người hỏi thăm nhưng vẫn không có thông tin gì của ông Chù.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *