Tìm người thân

MS6917: Vũ Hoài Thu tìm em họ Nguyễn Thị Phượng

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Năm sinh: 1991

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lâm

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Dũng

Năm thất lạc: 2000

Gia đình tha thiết mong tin em Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1991, mất liên lạc từ năm 2000.

Bà Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1964, sinh được 3 người con là Loan, Dũng và Phượng. Năm 1996, bà Lâm đi làm ăn xa nên gửi các con cho mẹ bà là cụ Phạm Thị Môn ở Tuyên Quang trông giúp. Tháng 5/1996, do sức khỏe yếu không lo được cho cả ba cháu nên cụ Môn mang Phượng gửi vào Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Mồ côi  Tàn tật Phú Thọ.

Hai tháng sau, Phượng được đôi vợ chồng người Pháp là ông Blandchard Claudy Roland và bà Marigin Irene Margderte nhận làm con nuôi và đưa sang Pháp. Năm 2000, mẹ nuôi Phượng gửi thư về cho gia đình biết tình hình của em. Tuy nhiên, do thư được chuyển qua tay nhiều người nên gia đình vẫn chưa nhận được và không có cách nào liên lạc lại với em.

MS6917

Hình Phượng và bà Marigin Irene margderte

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]