Tìm người thân

MS9994: Vũ Duy Nghiên tìm 2 em Gái và Hải

Họ và tên: Tìm 2 em Gái và Hải

Tên cha: Vũ Duy Vương

Tên mẹ: Nguyễn Thị Sử

Năm thất lạc: 1945

Ông Vũ Duy Nghiên đăng ký tìm 2 em tên là Vũ Thị Gái, sinh khoảng năm 1941-1942 và Vũ Duy Hải, sinh khoảng năm 1943-1944.

Cha mẹ là hai cụ Vũ Duy Vương và Nguyễn Thị Sử. Năm 1945, nạn đói xảy ra, cụ Sử mang hai con là Gái và Hải cho trại trẻ mồ côi ở nhà thờ Hải Dương và thất lạc cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *