Tìm người thân

MS19856: Vũ Đức Thược tìm anh Vũ Đức Vọng

Họ và tên: Vũ Đức Vọng

Năm sinh: 1962

Tên cha: Vũ Đức Nhại

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nhỵ

Tên anh-chị-em: Hy, Trọng, Sinh, Thược và Thường.

Năm thất lạc: 1986

Gia đình rất mong tin anh Vũ Đức Vọng, sinh năm 1962, tại Hải Phòng. Cha mẹ là ông Vũ Đức Nhại và bà Nguyễn Thị Nhỵ. Các anh chị em là Hy, Trọng, Sinh, Thược và Thường.

Ảnh anh Vọng

Năm 1979, anh Vọng vào sống cùng bác Vũ Đức Cuông ở Bình Long, Sông Bé. Năm 1985, anh Vọng có về quê để làm chứng minh thư rồi quay vào lại nhà bác Cuông. Năm 1986, không hiểu nguyên nhân vì sao anh bỏ đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]