Tìm người thân

MS15145: Vũ Chí Thiện tìm ông nội Vũ Tiết Lễ

Họ và tên: Vũ Tiết Lễ

Tên cha: Vũ Tiết Chung

Tên mẹ: Trần Thị Giang

Năm thất lạc: 1960

Ông Vũ Tiết Lễ lúc trẻ

Gia đình mong biết tin ông Vũ Tiết Lễ, sinh năm 1935, quê Hà Nội. Thân sinh là hai cụ Vũ Tiết Chung và Trần Thị Giang. Vợ là bà Lê Thị Chỉnh. Các con là Phong và Phượng.

Trước năm 1955, ông Vũ Tiết Lễ là lính VNCH, đóng quân tại Phú Yên. Trong thời gian này, ông Lễ lập gia đình với bà Lê Thị Chỉnh và sinh được hai người con là Vũ Hoàng Phong và Vũ Thị Tuyết Phượng. Năm 1960, ông Lễ bỏ đi, rồi mất tin tức đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]