Tìm người thân

MS12124: Vũ Anh Tiềm tìm em Vũ Đỏ

Họ và tên: Vũ Đỏ

Năm sinh: 1943

Năm thất lạc: 1945

Ông Vũ Anh Tiềm đăng ký tìm em Vũ Đỏ, sinh năm 1943, quê Thái Bình. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1945. Ông Đỏ có đặc điểm là 1 bàn tay có 6 ngón.

Năm 1945, mẹ bị bệnh nặng nên gia đình gửi ông Đỏ vào nhà thờ xứ Bạch Long. Một tháng sau, gia đình lên đón thì được biết ông đã được chuyển đến nhà thờ Bùi Chu Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]