Tìm người thân

MS21633 : Vũ Thế Hoan tìm anh Vũ Đình Khánh

Họ và tên: Vũ Đình Khánh

Tên cha: Vũ Đình Độ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết

Tên anh-chị-em: Hiền, Hân, Thảo, Hoan, Nhu, Giang và Xuân

Năm thất lạc: 1975

Ông Vũ Thế Hoan đăng ký tìm anh Vũ Đình Khánh, sinh năm 1954, Quê Đồng Nai. Thân sinh là hai cụ Vũ Đình Độ và Nguyễn Thị Tuyết. Các anh chị em là Hiền, Hân, Thảo, Hoan, Nhu, Giang và Xuân.

Ông Vũ Thế Hoan

Trước năm 1975, ông Vũ Đình Khánh Khánh là phi công. Năm 1975, ông Khánh lái máy bay trực thăng U.H1H cho 1 trong 4 phi đoàn 213, 219, 229 và 223, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]