Tìm người thân

MS13864: Trần Viết Hùng tìm cha Otca

Họ và tên: Otca

Năm thất lạc: 1970

Ảnh ông Otca và 3 con

Anh Trần Viết Hùng đăng ký tìm cha Otca, là người Philippin. Mất liên lạc năm 1970.

Trước năm 1970, ông Otca làm việc cho không quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Trần Thị Lan rồi sinh được 3 người con trai. Năm 1970, ông Otca về nước rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *