Tìm người thân

MS4351: Voòng Thị Thu Vân tìm em gái Voòng Thị Bích Hiệp

Họ và tên: Voòng Thị Bích Hiệp

Năm sinh: 1988

Tên cha: Voòng A Sáng

Tên mẹ: Chang Thị Huyền Linh

Tên anh-chị-em: Thu Vân, Cắm Hùng

Năm thất lạc: 1996

Voòng Thị Bích Hiệp

Voòng Thị Bích Hiệp

Người trong ảnh là em Vòong Thị Bích Hiệp  sinh năm 1988 ở Lâm Đồng. Cha em tên Voòng A Sáng, mẹ tên Chang Thị Huyền Linh, gia đình có 3 anh chị em gồm Voòng Thu Vân, Voòng Cắm Hùng và em Hiệp. Ngày 6/5/1996 (lúc đó em đang học lớp 2 trường tiểu học Tân Hòa), cha mẹ đi làm rãy, 3 chị em ở nhà, khoảng 3 giờ chiều, em nói ra quán mua mỳ gói, rồi từ đó không thấy quay trở về nhà, gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được tin tức gì, kể từ đó thất lạc em.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *