Tìm người thân

MS3757 : Võ Văn Vị tìm anh Bách, Đường, em Hữu

Họ và tên: Võ Văn Bách, Võ Văn Đường và Võ Thị Hữu

Năm sinh: 1920, 1925, 1935

Quê quán: xã Phú Thọ Hòa, huyện nghi Lộc, Nghệ An

Tên cha: Võ Văn Cương

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm thông tin của ông Võ Văn Bách, Võ Văn Đường và bà Võ Thị Hữu, cùng con cháu của ông bà.

Cụ Võ Văn Cương hay còn gọi là Nhiêu Thao, Hưng Tao, Tao Sức. Cụ Cương lấy vợ rồi sinh được người con trai đặt tên là Võ Văn Bách. Sau đó không lâu, vợ mất, cụ Cương đi thêm bước nữa rồi sinh được bốn người con là Nhận, Đường, Vị và Hữu. Gia đình cụ Cương sinh sống tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Năm 1945, khó khăn đói kém, bà Nhận mất, mấy anh em lưu lạc tứ tán từ ngày đó. Nếu còn sống, ông Bách khoảng 93 tuổi, ông Đường khoảng 88 tuổi và bà Hữu cũng đã gẫn 80 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *