Tìm người thân

MS837: Võ Văn Tài tìm mẹ Nguyễn Thị Đa

Họ và tên: Nguyễn Thị Đa, Võ Văn Cung, Võ Thị Vân

Năm thất lạc: 1971

Bà Nguyễn Thị Đa lúc trẻ

Anh Võ Văn Tài mong muốn tìm mẹ tên là Nguyễn Thị Đa, sinh năm 1930. Trước năm 1975, ba anh Tài tên là Võ Văn Tuôi rời quê ở Quảng Nam vào An Giang làm ăn và đổi tên thành Nguyễn Văn Tuôi. Sau đó, ông Tuôi kết hôn với bà Nguyễn Thị Đa, rồi sinh được 3 người con là Võ Thị Vân, Võ Văn Tài và Võ Văn Cung. Trước đó, bà Đa cũng đã có hai người con riêng tên là Nguyễn Thị Lê và Nguyễn Ngọc Anh.

Năm 1971, không biết lý do vì sao, bà Đa mang anh Tài cho người khác làm con nuôi, vài tháng sau thì ông Tuôi tìm đến và xin anh về rồi đưa về Quảng Nam sinh sống cho đến nay. Năm 1981, ông Tuôi mất cũng không cho anh Tài biết thông tin gì về mẹ Đa, chị Vân và em Cung.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]