Tìm người thân

MS12380: Võ Văn Quýnh tìm chị Võ Thị Cẩm

Họ và tên: Võ Thị Cẩm

Năm sinh: 1921

Năm thất lạc: 1945

Ảnh ông Quýnh

Ông Võ Văn Quýnh mong biết tin chị Võ Thị Cẩm, sinh năm 1921 và con cháu của bà. Quê Quảng Trị. Thân sinh là 2 cụ Võ Văn Thoại và Ngô Thị Cờ. Các anh chị em là Biếm, Cẩm, Định, Hằng, Huýnh, Huấn và Quýnh.

Năm 1945, bà Cẩm theo đoàn người đi mộ phu vào Nam. Sau đó, gia đình nhận được một tấm bưu thiếp bà Cẩm gửi về cho biết mình đã lập gia đình và sinh được 5 người con. Khi đó bà cũng cho biết gia đình bà đang sống tại số 19 Bích Cà Ná, Trung Phần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *