Tìm người thân

MS5073: Võ Văn Hùng tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm quê nội

Ông Nguyễn Sược

Ông Nguyễn Sược

Anh Võ Văn Hùng rất mong tìm họ hàng bên nội. Ba anh là ông Nguyễn Sược, sinh năm 1943.

Theo thông tin trong giấy CMND của ông Sược, quê quán của ông ở Quảng Nam. Không rõ thời gian nào ông bị bắt lính vào Sài Gòn. Sau đó, vì điều kiện khó khăn, chiến tranh loạn lạc nên ông không trở về quê nữa. Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Di, sinh sống ở gần khu vực chợ Ông Tạ, Sài Gòn. Có thông tin rằng ông Sược đã có vợ con ở quê, anh Hùng từng ra đó tìm nhưng vẫn chưa gặp được.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *