Tìm người thân

MS16576: Võ Văn Cường tìm dòng họ nội

Họ và tên: Võ Bảy

Tên cha: Võ Mai

Tên mẹ: Hồ Thị Sương

Tên anh-chị-em: Mai, Liễu, Đồ, Cơ và Sáu

Năm thất lạc: 1967

Ông Võ Bảy lúc trẻ

Anh Võ Văn Cường đăng ký tìm dòng họ nội tại Quảng Nam.

Ba anh Võ Văn Cường là ông Võ Bảy, sinh năm 1943. Quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Võ Mai và Hồ Thị Sương. Anh em là Mai, Liễu, Đồ, Cơ và Sáu.

Trước năm 1945, gia đình cụ Võ Mai sinh sống tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 1945, gia đình cụ Võ Mai chuyển lên Hiệp Đức, Quảng Nam sinh sống. Năm 1964, ông Võ Bảy đi quân dịch vào Miền Nam. Sau đó, ông Bảy lập gia đình với bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, sinh sống ở Trà Vinh. Năm 1967, ông Bảy nhận được thư của ông Võ Liễu, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *