Tìm người thân

MS1439: Võ Trọng Vận tìm bác Võ Hoản và anh Võ Diện

Họ và tên: Bác Võ Hoản và anh Võ Diện

Năm thất lạc: 1958

Trong ảnh là ông Võ Trọng Vận, đăng ký tìm bác Võ Hoản, sinh khoảng năm 1901. Và con trai của bác tên là Võ Diện, sinh năm 1929 tại Hà Tĩnh.

Năm 1945, cuộc sống khó khăn, cụ Hoản đưa con trai vào Nam rồi sang Thái Lan sinh sống. Do ông Diện biết tiếng Pháp nên tìm được việc làm tại Bangkok, còn cụ Hoản phải đi đến các vùng lân cận để làm thuê, làm mướn.

Năm 1958, gia đình nhận được lá thư từ một người Việt kiều cầm về giúp. Trong thư cụ Hoản cho hay đang phải ở lại tìm con trai nên chưa về được. Nghe nói ông Diện đã đi cùng hai người Việt Kiều nhưng không ai biết là đi đâu.

Từ đó đến nay, gia đình không biết tin tức gì của cụ Hoản và con trai của cụ.

Ảnh ông Võ Trọng Vận, cháu ruột cụ Võ Hoản

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *