Tìm người thân

MS11870: Võ Thị Vui tìm cha tên Thân

Họ và tên: Thân

Ảnh bà Gái

Chị Võ Thị Vui đăng ký tìm cha tên Thân, quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Năm 1967, bà Hồ Thị Gái từ Huế vào Đà Nẵng làm chả nem cho nhà ông Cần. Tại đây, bà chung sống với ông Thân làm việc ở sở Mỹ, tại Đà Nẵng. Khi đó, ông Thân đã có gia đình, nên khi biết mình mang thai thì bà Gái bỏ về Huế sinh sống rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]