Tìm người thân

MS14546: Võ Thị Vốn tìm gia đình

Họ và tên: Võ Thị Vốn, tức Dung

Năm thất lạc: 1976

Trong ảnh là chị Võ Thị Vốn, tức Dung, sinh khoảng năm 1970 đăng ký tìm gia đình.

                    Chị Võ Thị Vốn

Theo thông tin từ bố mẹ nuôi kể lại, năm 1976, ông bà nhận chị Võ Thị Vốn, tức Dung, lúc đó khoảng 6 tuổi từ cô nhi viện Thủ Đức Mầm non 1 về nuôi. Lúc ở cô nhi viện, mọi người thường gọi chị là Dung, có thể là tên do cha mẹ ruột đặt cho chị.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *