Tìm người thân

MS7012: Võ Thị Tuyết tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Chị Võ Thị Tuyết

Chị Võ Thị Tuyết

Chị Võ Thị Tuyết mong tìm lại gia đình thất lạc từ năm 1975.

Chị Tuyết được kể lại rằng. Trước thời gian giải phóng Sài Gòn, hai mẹ con chị Tuyết đưa nhau đi chạy loạn. Sau đó, mẹ gửi chị Tuyết vào Trung tâm Hội Dục Anh lúc chị mới 3 tuổi. Khi đó, người nhận chị là soeur bị mù một mắt. Một thời gian sau, chị Tuyết được gia đình bà Huỳnh Thị Sáu nhận làm con nuôi. Từ đó đến nay, chị không còn thông tin gì về người thân của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]